9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Davet

YAŞLANAN DÜNYADA SAĞLIĞIN YÖNETİMİ

Geleneksel olarak düzenlenen 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi bu yıl Marmara Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 8-9 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Bu kongrenin kapsadığı temel alanlar “Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Yönetimi”, “Yaşlılardaki Sağlık Sorunlarına Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi”, “Terminal Dönem Bakım Hizmetleri”, Sağlık Ekonomisi ve Yaşlılık”, “Tele-Sağlık, Evde Bakım ve Mobil Sağlık”, “Yaşlılara Yönelik Koruyucu Hizmetler”, “Yaşlı Bakım Hemşireliği” ve Medikal Turizm” olarak sıralanabilir. Bu bağlamda yaşlanan nufusun sağlık sorunlarının yönetimi  farklı disiplinler tarafından tartışılacaktır.

Yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı dikkate alındığında  sağlık çalışlanlarını, yaşlı bakım hizmetleri veren kurumları, sigorta şirketlerini, ilaç endüstrisini ve sağlık bilişimi konusunda çalışan tüm firmaları kongremizde görmekten mutluluk duyacağız. Bu alanda yapılan çalışmaların ve projelerin yaşlı bakım hizmetlerinin yönetimi açısından ileriye dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.   

Prof.Dr.Mehveş TARIM

Bu sayfa 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi tarafından en son 10.08.2015 12:28:04 tarihinde güncellenmiştir.